Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Interpretacje

INTERPRETACJA Nr SP1-32/033-28/104/2004/JL MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie art. 74a Ordynacji podatkowej
Załączniki: 
INTERPRETACJA Nr PP3-812-130/2005/AK/864 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do czynności wykonywanych na zlecenie sądu przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
Załączniki: 
INTERPRETACJA Nr PP1-811-1181/2004/EF/2699 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
Załączniki: 
INTERPRETACJA Nr PP10-812-802/04/MR/1556PP MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie czynności świadczonych przez komorników sądowych
Załączniki: 
INTERPRETACJA Nr PB5/RD-033-2-106/04 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
Załączniki: 
INTERPRETACJA Nr PB2/MK/RB-033-050-132/04 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględniania podatku od towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załączniki: 
INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do czynności świadczonych przez syndyków sprawujących swoje funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego
Załączniki: 
INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw energii i paliw, za które są pobierane opłaty za nielegalny ich pobór
Załączniki: