Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB. Skorygowany szacunek produktu krajowego...
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB. Skorygowany szacunek produktu krajowego...
Euro i frank w odwrocie
We wrześniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z wrześniem 2016 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+4,7%) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,4%).
Nowa publikacja cyfrowa Eurostatu, przygotowana przez we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, w tym GUS, jest dostępna w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej, na stronie Eurostat i na stronach narodowych urzędów statystycznych.
Spokojniejszy piątek
W tym tygodniu w polskim kalendarzu makroekonomicznym dominowały przede wszystkim dane rynku o pracy. Wśród nich najlepsze wyniki osiągnęły płace, które według wyników wrześniowych wzrosły z roku na rok aż o 6%.
Wrzesień 2017 r. był kolejnym miesiącem, w którym polska gospodarka dynamicznie się rozwijała.
Istnieje bardzo duży potencjał do rozwoju w Polsce rynku obligacji korporacyjnych - oceniają specjaliści Haitong Bank.

Strony