Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dotyczący przestępstw ujawnionych w 2016 roku w branży ubezpieczeniowej.
Pełny zapis z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisujący rynek bancassurance w Polsce po II kw. 2017 r.
Stawki czynszowe za wynajem mieszkań w ciągu ostatniego roku poszły w górę prawie we wszystkich dużych miastach
Młodzi rodzice chcą wspierać finansowo start swoich dzieci w dorosłość. Jeszcze bardziej niż pokolenie 40+.
Dorośli Polacy kształtują swoje podejście do finansów w przypadku choroby zgodnie z zasadą „jakoś to będzie”.
Prezentujemy opracowany przez NBP "Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016"
Prezentujemy 20. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.
Gospodarka oparta na wiedzy nie istnieje bez nowatorskich przedsięwzięć, czyli startupów.
Ilu Polaków posiada kredyt, jaka jest średnia wartość zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, jak często korzystamy z kart kredytowych

Strony