Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat ws. wysokości stóp zwrotu OFE

KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych
oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za
okres od dnia 30 września 2014 r. do dnia 29 września 2017 r.

 

Na podstawie art. 172 ust. 2 oraz art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321)
ogłasza się, co następuje:

1) wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 30 września 2014 r. do dnia 29 września 2017 r. wynoszą:


2) średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r. wynosi 19,128%.

źródło: KNF