Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Przypomnienie treści stanowiska nadzorczego skierowanego do emitentów w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie publikacji informacji poufnych.
Komunikat Komisji Nadzoru Finanasowego w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych .
Komunikat UKNF dotyczący raportu Rzecznika Finansowego pt. „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń”
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych cz. IV. - nadzór nad rynkiem kapitałowym, 2017
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego
komunikat z 370. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2017 r. oraz ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF.
KNF we wtorek, 26 września 2017 r. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA .
Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wygłosił wystąpienie otwierające podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych,
Komunikat UKNF dotyczący interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Komunikat z 368. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2017 r.

Strony